Ενισχυτικά Μαθήματα

 

Η "Σχολική Πρόοδος" παρέχει δύο είδη ενισχυτικών μαθημάτων σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο που πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τα καθημερινά τμήματα διδασκαλίας και μελέτης:

 

► ενισχυτικά μαθήματα με στόχο την κάλυψη μαθησιακών κενών ή μαθησιακών δυσκολιών, στο πλαίσιο των οποίων οι μαθητές καλύπτουν κενά που έχουν δημιουργηθεί από προηγούμενες τάξεις (πχ. ζητήματα μεθοδολογίας Μαθηματικών και Έκθεσης-Έκφρασης, γραμματικής, ορθογραφίας κ.α.) ή καταφέρνουν με την καθοδήγηση των καθηγητών τους να ανταπεξέλθουν σε δυσκολίες που προκύπτουν κατά την μελέτη και διδασκαλία της  διδακτέας ύλης της εκάστοτε τάξης.

 

► ενισχυτικά μαθήματα με στόχο την εξάσκηση μέσω της επίλυσης επιπλέον ασκήσεων και παραδειγμάτων. Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι η βελτιστοποίηση των επιδόσεων των μαθητών και η αναβάθμιση των γνώσεων και των μαθησιακών μεθόδων και τεχνικών τους στα γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν (Έκθεση-Έκφραση, Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσική κ.α.).

 

 

Προετοιμασία για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια

 

Έχουμε δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για τους μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πρότυπο Γυμνάσιο. Η εισαγωγή των μαθητών στα πρότυπα Γυμνάσια γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων που συνήθως διεξάγονται μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα μαθήματα, στα οποία καλούνται να εξεταστούν οι υποψήφιοι, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά στο πλαίσιο ενιαίας δίωρης εξέτασης. Εκπαιδευτικοί με πείρα και εξειδίκευση στην προετοιμασία αυτή αναλαμβάνουν από την αρχή της χρονιάς την προετοιμασία των μαθητών σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει:

Α. Προγραμματισμένα Μαθήματα

Β. Εκπαιδευτικό υλικό μελέτης

Γ. Τεστ προσομοίωσης και αυτοβελτίωσης

Δ. Εξατομικευμένο πλάνο βελτίωσης για τον κάθε υποψήφιο

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία καθημερινά στο διάστημα 15:00-19:00.

© 2016 -2022 Σχολική Πρόδοος All Rights Reserved