Κανονισμός Λειτουργίας

 

 Φοίτηση

► Οι μαθητές οφείλουν να τηρούν αυστηρά την ώρα προσέλευσης στο αντίστοιχο ωράριο του τμήματος που έχουν επιλέξει. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας ενημερώνετε εκ των προτέρων.

 

► Οι μαθητές οφείλουν να φέρνουν όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, ανεξάρτητα αν έχουν οριστεί ή όχι καθήκοντα από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, την σωστή οργάνωση και την παραγωγική εκμετάλλευση του διαθέσιμου χρόνου είναι σημαντικό οι μαθητές να γνωρίζουν επακριβώς τα καθήκοντά τους.

 

► Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τον χώρο, να τον διατηρούν καθαρό και τηρούν τους κανόνες υγιεινής.

 

► Η χρήση των κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται αυστηρά εντός των αιθουσών διδασκαλίας. Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση σίγασης ή σε λειτουργία πτήσης προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη έκθεση των παρευρισκομένων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν. Αν κάποιος γονέας - κηδεμόνας επιθυμεί να επικοινωνήσει με το παιδί του, αυτό μπορεί να γίνει μέσω των τηλεφωνικών αριθμών του κέντρου μελέτης.

 

 

 

 Οικονομικές υποχρεώσεις

► Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται κατά την διάρκεια του 1ου δεκαημέρου κάθε μήνα. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, τότε ο γονέας - κηδεμόνας οφείλει να μας ενημερώσει και να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής.

 

► Για τους μαθητές που εγγράφονται κατά την διάρκεια του εκάστοτε μήνα τα δίδακτρα διαμορφώνονται ως εξής:

i) Από την 1η ως την 10η ημέρα του μήνα καταβάλλονται τα δίδακτρα στο ακέραιο.

ii) Από την 11η ως την 20η ημέρα του μήνα καταβάλλονται τα 2/3 των διδάκτρων.

iii) Από την 21η ως την 30η ημέρα του μήνα καταβάλλεται το 1/3 των διδάκτρων.

 

► Οι μήνες των διακοπών Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Πάσχα καταβάλλονται στο ακέραιο.

 

► Το ποσό των διδάκτρων του Σεπτεμβρίου αντιστοιχεί στο ακέραιο και αυτό του Ιουνίου στο ½ των μηνιαίων διδάκτρων.

 

► Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας με γονείς που έχουν οφειλές από προηγούμενους μήνες.

 

 

 

Ωράριο Γραμματείας

Για την σχολική περίοδο 2020 -2021 το ωράριο της γραμματείας είναι καθημερινά 15.00 με 19.00

Θα σας παρακαλούσαμε να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Συναντήσεις με τους διδάσκοντες

Αναγνωρίζουμε την σημασία και την αναγκαιότητα της επικοινωνίας των γονέων απευθείας με τους διδάσκοντες. Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας οι διδάσκοντες δεν δύνανται να διακόψουν το μάθημα τους. Οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνούν με την γραμματεία προκειμένου να προγραμματιστεί ατομικό ραντεβού μαζί τους.

 

 

 

Τήρηση κανόνων υγιεινής

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης με την επιδημία του Covid-19 θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τη σημασία της τήρησης των κανόνων υγιεινής. Από την πλευρά μας φροντίζουμε για την απαρέγκλιτη τήρησή τους καθαρίζοντας και απολυμαίνοντας τακτικά όλους τους χώρους του κέντρου μελέτης, παρέχοντας αντισηπτικό διάλυμα στους μαθητές και τηρώντας τις δέουσες αποστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη ενημέρωση της Γραμματείας σε περίπτωση που κάποιος μαθητής παρουσιάσει ανησυχητικά συμπτώματα και προτείνεται η παραμονή νοσούντων μαθητών στο σπίτι. Πιο αναλυτικά:

 

► Η χρήση μάσκας εντός του χώρου είναι υποχρεωτική και αποτελεί ατομική ευθύνη του κάθε μαθητή.

► Οι μαθητές θα θερμομετρούνται από τους εκπαιδευτικούς κατά την είσοδό τους στον χώρο.

► Παρέχεται αντισηπτικό διάλυμα σε όλες τις αίθουσες και τους κοινόχρηστους χώρους.

► Κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη ενημέρωση της Γραμματείας σε περίπτωση που κάποιος μαθητής παρουσιάσει ανησυχητικά συμπτώματα και προτείνεται η παραμονή νοσούντων μαθητών στο σπίτι.

► Θα υπάρχουν τακτικά διαλείμματα ανά μικρές ομάδες στον αύλειο χώρο, για να αερίζονται οι αίθουσες και να μπορούν οι μαθητές να μην φορούν για λίγο την μάσκα.

► Κάθε μαθητής οφείλει να φέρνει μαζί του και να χρησιμοποιεί απαραίτητα τα δικά του αντικείμενα (τετράδια, γραφική ύλη κ.α.). Απαγορεύεται ο δανεισμός μεταξύ των μαθητών.

►Κάθε μαθητής οφείλει να φέρνει μαζί του ένα μπουκάλι με νερό ή κάποιο παγούρι.

 

Covid19 μέτρα για την Σχολική Χρονιά 2021 - 2022

►Σας ενημερώνουμε πως βασει του τελευταίου ΦΕΚ οι  υγειονομικές οδηγίες για τα σχολεία ισχύουν και για τα φροντιστήρια. Συνεπώς, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Επιπλέον, οι μαθητές που κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο οφείλουν να προσκομίσουν εφάπαξ μέχρι τη λήξη του το σχετικό αντίγραφο. Για τους υπόλοιπους μαθητές είναι  υποχρεωτικός ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self test), o οποίος διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως. Οι συγκεκριμένοι μαθητές θα γίνονται δεκτοί μόνο με την επίδειξη της σχολικής κάρτας COVID-19 αρνητικού αποτελέσματος που εκδίδεται από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

 

Οι οδηγίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό των φροντιστηρίων είναι όμοιες με αυτές των εκπαιδευτικών στα σχολεία.

 

 

Μαθήματα εξ αποστάσεως

Σε περίπτωση που τα σχολεία κλείσουν λόγω ανωτέρας βίας η δια ζώσης διδασκαλία αντικαθίσταται από μαθήματα εξ αποστάσεως, τα οποία γίνονται διαδικτυακά μέσω διαδραστικού πίνακα. Ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον εν λόγω πίνακα, για να επεξηγήσει με τρόπο διαδραστικό το μάθημα και να επιλύσει τις απορίες των μαθητών με τρόπο που προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό την "πραγματική" τάξη

 

© 2016 -2022 Σχολική Πρόδοος All Rights Reserved