Το κέντρο μελέτης και διδασκαλίας "Σχολική Πρόοδος" βρίσκεται στα Βριλήσσια και απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Α' Λυκείου. Μέσα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο και φιλόξενο περιβάλλον οι μαθητές καλούνται καθημερινά να προετοιμαστούν για όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας υπό την επίβλεψη έμπειρων καθηγητών και παιδαγωγών.

 

Στη σύγχρονη και απαιτητική κοινωνία το κέντρο μελέτης βρίσκεται δίπλα

στους μαθητές παρέχοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες όταν οι γονείς δυσκολεύονται για διαφόρους λόγους να βοηθήσουν αποτελεσματικά το παιδί τους στην σχολική του μελέτη. (ωράρια εργασίας, κτλ)

 

Στόχος μας είναι να μάθουν οι μαθητές πως να μαθαίνουν, αποκτώντας γνώση και επίγνωση.

Πιο συγκεκριμένα, εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί με πείρα στον παιδαγωγικό τομέα αναλαμβάνουν να οργανώσουν, να μεθοδεύσουν εξατομικευμένα την μελέτη όλων των σχολικών μαθημάτων(συμπεριλαμβανομένων και των ξένων γλωσσών). Οι εκπαιδευτικοί μας μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού με τους μαθητές βρίσκονται διαρκώς δίπλα τους να απαντήσουν και να ανταποκριθούν σε κάθε δυσκολία ή απορία τους χρησιμοποιώντας σύγχρονες και εξειδικευμένες τεχνικές διδασκαλίας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί του κέντρου "Σχολική Πρόοδος" έχουν ειδίκευση σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες  και είναι πάντα πρόθυμοι να τους βοηθήσουν να μελετήσουν χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους σε κάθε περίπτωση.

 

 Απαραίτητη κρίνεται η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Σχολική Πρόοδος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας. Θέματα που αφορούν την πρόοδο των μαθητών πρέπει να συζητούνται και αφού καθοριστούν οι στόχοι να υπάρχει μία κοινή πορεία που θα οδηγήσει στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

© 2016 -2019 Σχολική Πρόδοος All Rights Reserved