• Καθημερινή Προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας

Οι μαθητές μας εντάσσονται σε ολιγομελή τμήματα και προετοιμάζονται καθημερινά για όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι μελέτης, σε συνδυασμό  με ένα ήσυχο περιβάλλον εμπνέουν τον μαθητή να συγκεντρωθεί απερίσπαστος στην μελέτη του και να εκμεταλλευτεί όσο καλύτερα μπορεί τις δυνατότητες και τον χρόνο του. Οι διδάσκοντες καλούνται να οργανώσουν χρονικά και να μεθοδεύσουν την μελέτη του κάθε μαθητή μέσα από ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες του. Στα πλαίσια της διδασκαλίας, αν κριθεί απαραίτητο, παρέχονται συγκεντρωτικές σημειώσεις στο κάθε μάθημα για την διευκόλυνση της μελέτης. Επίσης, σε περιόδους διαγωνισμάτων παρέχονται επαναληπτικές ασκήσεις και γραπτές δοκιμασίες αυτοαξιολόγησης. Αν εμφανιστεί κάποιο μαθησιακό κενό ή δυσκολία στην κατανόηση κάποιου γνωστικού αντικειμένου, τότε αυτό καλύπτεται άμεσα από τους διδάσκοντες και δίνεται η δέουσα σημασία στην επανάληψη του και στα επόμενα μαθήματα με σκοπό την πλήρη εμπέδωση του. Η καθημερινή αυτή επαφή με τα μαθήματα παρέχει γερές βάσεις και αυτοπεποίθηση στους μαθητές, δημιουργώντας κίνητρα και στόχους για την ανέλιξη τους σε μαθητικό και προσωπικό επίπεδο.

 

  • Ενισχυτικά  & Θερινά Προγράμματα

Οι μαθητές επιλέγουν μια ομάδα μαθημάτων ή κάποιο συγκεκριμένο μάθημα με σκοπό να καλύψουν μαθησιακά κενά. Τα συγκεκριμένα προγράμματα προσφέρονται σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή σε συγκεκριμένη περίοδο κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Σε κάθε περίπτωση η διδασκαλία λαμβάνει χώρα σε ολιγομελή τμήματα, εξασφαλίζοντας μια εξατομικευμένη μελέτη με γνώμονα τις μαθησιακές ανάγκες και τους ρυθμούς μάθησης του κάθε μαθητή.

 

  • Διάγνωση & Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Το κέντρο μας προσφέρει έγκυρη αξιολόγηση χορηγώντας σταθμισμένα και τυποποιημένα τεστ που καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των μαθησιακών δυσκολιών. Το Αθηνά Τεστ είναι μία από τις διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να εντοπίσουμε με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Άλλα χρήσιμα εργαλεία ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών και προσωπικότητας του παιδιού που προσφέρουμε είναι: η Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ – IV, το Τεστ Αναγνωστικής Ικανότητας, το ΠΑΤΕΜ I, II, III και η ανάλυση παιδικού και εφηβικού ιχνογραφήματος.

 

Εφόσον τα αποτελέσματα ενός ασφαλούς και έγκυρου τεστ έδειξαν πως το παιδί αντιμετωπίζει κάποια μαθησιακή δυσκολία, πρέπει να ακολουθηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης που σκοπό του έχει να μειώσει σε ικανοποιητικό βαθμό το επίπεδο δυσκολίας του παιδιού.

 

Στη Σχολική Πρόοδο σχεδιάζονται προσεκτικά και εφαρμόζονται από ειδικούς παιδαγωγούς εξατομικευμένα προγράμματα μαθησιακής παρέμβασης. Πραγματοποιούνται συχνές επαναξιολογήσεις μετά το πέρας ολοκληρωμένων ενοτήτων μαθησιακής παρέμβασης, ώστε να γίνεται έλεγχος της προόδου του παιδιού που θα μας οδηγήσει στο επόμενο βήμα. Πολλές φορές φαίνεται χρήσιμη η συνεργασία και η επικοινωνία του κέντρου μας με το σχολείο ή με άλλους φορείς, με σκοπό να προσεγγίσουμε καλύτερα τη δεδομένη δυσκολία και να την αντιμετωπίσουμε διεξοδικότερα.

 

Προετοιμασία για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια

 

Έχουμε δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο ενισχυτικό πρόγραμμα για τους μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πρότυπο Γυμνάσιο. Η εισαγωγή των μαθητών στα πρότυπα Γυμνάσια γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων που συνήθως διεξάγεται μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα μαθήματα που καλούνται να εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά στο πλαίσιο ενιαίας δίωρης εξέτασης. Εκπαιδευτικοί με πείρα και εξειδίκευση στην προετοιμασία αυτή αναλαμβάνουν από την αρχή της χρονιάς την προετοιμασία των μαθητών σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει:

Α. Προγραμματισμένα Ενισχυτικά Μαθήματα

Β. Εκπαιδευτικό υλικό μελέτης

Γ. Τεστ προσομοίωσης και αυτοβελτίωσης

Δ. Εξατομικευμένο πλάνο βελτίωσης για τον κάθε υποψήφιο

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία καθημερινά μετά τις 18.00.

© 2016 -2019 Σχολική Πρόδοος All Rights Reserved