Κέντρο Μελέτης για μαθητές Δημοτικού & Γυμνασίου

 

Η "Σχολική Πρόοδος" βρίσκεται δίπλα στους μαθητές παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις  δεξιότητές τους, όταν οι γονείς δυσκολεύονται να βοηθήσουν αποτελεσματικά το παιδί τους ή επιθυμούν την ένταξη των παιδιών τους σε ένα περισσότερο κατάλληλο περιβάλλον για μελέτη τους.

 

Οι μαθητές μας εντάσσονται σε ολιγομελή τμήματα και προετοιμάζονται καθημερινά για όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι μελέτης σε συνδυασμό  με ένα ήσυχο περιβάλλον εμπνέουν τον μαθητή να συγκεντρωθεί απερίσπαστος στην μελέτη του και να εκμεταλλευτεί όσο καλύτερα μπορεί τις δυνατότητες και τον χρόνο του. Οι διδάσκοντες καλούνται να οργανώσουν χρονικά και να μεθοδεύσουν την μελέτη του κάθε μαθητή μέσα από ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του. Στα πλαίσια της διδασκαλίας, αν κριθεί απαραίτητο, παρέχονται συγκεντρωτικές σημειώσεις στο κάθε μάθημα για την διευκόλυνση της μελέτης. Επίσης, σε περιόδους διαγωνισμάτων παρέχονται επαναληπτικές ασκήσεις και γραπτές δοκιμασίες αυτοαξιολόγησης. Αν εμφανιστεί κάποιο μαθησιακό κενό ή δυσκολία στην κατανόηση κάποιου γνωστικού αντικειμένου, τότε αυτό καλύπτεται άμεσα από τους διδάσκοντες και δίνεται η δέουσα σημασία στην επανάληψή του στα επόμενα μαθήματα με σκοπό την πλήρη εμπέδωσή του. Η καθημερινή αυτή επαφή με τα μαθήματα παρέχει γερές βάσεις και αυτοπεποίθηση στους μαθητές δημιουργώντας κίνητρα και στόχους για την ανέλιξη τους σε μαθητικό και προσωπικό επίπεδο.

 

Στόχος μας είναι να μάθουν οι μαθητές πως να μαθαίνουν αποκτώντας γνώση και επίγνωση.

 

Οι εκπαιδευτικοί του κέντρου "Σχολική Πρόοδος" έχουν ειδίκευση σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες  και είναι πάντα πρόθυμοι να τους βοηθήσουν να μελετήσουν χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους σε κάθε περίπτωση.

 

Απαραίτητη κρίνεται η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η "Σχολική Πρόοδος" αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας. Θέματα που αφορούν την πρόοδο των μαθητών πρέπει να συζητούνται και,αφού καθοριστούν οι στόχοι, να υπάρχει μία κοινή πορεία που θα οδηγήσει στο βέλτιστο αποτέλεσμα για τον μαθητή.

 

 

© 2016 - 2024 Σχολική Πρόδοος All Rights Reserved