Η κυρία Μυρτώ Στεφανάκη είναι απόφοιτη του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ειδίκευση στη Διδακτική των Μαθηματικών, καθώς επίσης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην "Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα" του ίδιου πανεπιστημίου. Διαθέτει επάρκεια του "Αθηνά Τεστ" για Διάγνωση και Αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και έχει την ιδιότητα της Ειδικής Παιδαγωγού. Ασκεί το επάγγελμα του μαθηματικού από το 2005. Στην Σχολική Πρόοδο είναι υπεύθυνη σπουδών και διδάσκουσα αναλαμβάνοντας την διδασκαλία των

θετικών μαθημάτων σε όλες τις τάξεις. Έχει πολυετή εμπειρία σε κέντρα μελέτης και φροντιστήρια καθώς και σε παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2010 παρακολουθεί ανελλιπώς ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης στις μαθησιακές δυσκολίες συμμετέχοντας επίσης σε σεμινάρια και ημερίδες σχετικές με την διδασκαλία. Ειδικεύεται στην διδασκαλία και μελέτη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες κι έχει την δυνατότητα και ικανότητα χορήγησης σταθμισμένων τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών και εν συνεχεία βελτίωσης και αντιμετώπισής τους, μέσω ειδικών παρεμβάσεων.

Η κυρία Κωνσταντίνα Καρανάνου είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στην "Σχολική Πρόοδο" διδάσκει τα φιλολογικά μαθήματα. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε παράδοση φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές όλων των βαθμίδων. Ακόμη, έχει ασχοληθεί με τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και ημερίδες αναφορικά με τη γλώσσα και την εκπαίδευση, καθώς και σχετικά με την ειδική αγωγή και τις μαθησιακές δυσκολίες, όπως τη δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, καθώς και στην Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητα  ( ΔΕΠ-Υ).

 

Η κυρία Ελεάνα Τσακαλάκη είναι απόφοιτη του  τμήματος Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου με ειδικεύσεις στις Φυσικές Επιστήμες και στη Μουσική. Επίσης είναι τελειόφοιτη του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο ‘Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση’ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Στη ‘Σχολική Πρόοδο’ αναλαμβάνει την μελέτη των μαθητών του δημοτικού. Έχει εργαστεί σε σχολεία της Κύπρου και της Ιταλίας και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και ημερίδες αναφορικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, την ενιαία εκπαίδευση, τη μη τυπική μάθηση και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε πολυγλωσσικά δημοτικά σχολεία. Τέλος, έχει εμπειρία στη μελέτη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

H κυρία Σταματίου Σοφία είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Αθήνας, κάτοχος διπλώματος προγράμματος εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και υποψήφια φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ με τίτλο "Διαχείριση Σχολικής Τάξης και δια βίου Μάθηση" . Διαθέτει πολυετή εμπειρία, διδασκαλίας μαθητών δημοτικού στα πλαίσια τμήματος ιδιωτικού σχολείου αλλά και εξατομικευμένης. Έχει, επίσης, παρακολουθήσει σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με την εκπαίδευση, τη γλώσσα και τις μαθησιακές δυσκολίες.

© 2016 -2019 Σχολική Πρόδοος All Rights Reserved