Στη σύγχρονη και απαιτητική κοινωνία η "Σχολική Πρόοδος" βρίσκεται δίπλα στους μαθητές όλων των βαθμίδων παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, λειτουργώντας συνδυαστικά με το σχολείο και στηρίζοντας τους γονείς στον δύσκολο και απαιτητικό  ρόλο τους.

Δημοτικό - Γυμνάσιο

Για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου λειτουργούν καθημερινά τμήματα μελέτης μέσω ειδικά σχεδιασμένου ατομικού πλάνου, το οποίο προσανατολίζεται στο να ανταπεξέρχονται οι μαθητές στα σχολικά τους καθήκοντα και στο να αναπτύξουν μεθόδους μάθησης θέτοντας έτσι τα θεμέλια για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων χωρίς την παρουσία άγχους.

Λύκειο Γ.Ε.Λ & Ε.Π.Α.Λ

Για τους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) παρέχονται μαθήματα σε μικρές ομάδες (4 ατόμων) από έμπειρους καθηγητές ανά ειδικότητα που στόχο έχουν την προετοιμασία των μαθητών για την επιτυχή εισαγωγή τους στην σχολή της επιλογής τους.

Ενισχυτικά Μαθήματα όλων των τάξεων

Παρέχονται, επιπλέον, δύο μορφές ενισχυτικών μαθημάτων τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο: αφενός ενισχυτικά μαθήματα με στόχο την κάλυψη μαθησιακών κενών και μαθησιακών δυσκολιών και αφετέρου ενισχυτικά τμήματα εξάσκησης για τους μαθητές που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τις επιδόσεις τους.

© 2016 - 2023 Σχολική Πρόδοος All Rights Reserved