Είμαστε πάντα πρόθυμοι να διευρύνουμε την ομάδα των εκπαιδευτικών, με τους οποίους συνεργαζόμαστε! Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και εμείς θα το αποθηκεύσουμε στη βάση δεδομένων και θα το εξετάσουμε, όταν προκύψει ανάγκη. Αν ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών με σπουδές στο αντικείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sxoliki.proodos@gmail.com συμπληρώνοντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης στο θέμα του μηνύματος, όπως φαίνεται παρακάτω:

 

 

► Μαθηματικοί                    ►ΜΑΘ23F

 

►Φιλόλογοι                         ►FIL23F

 

► Παιδαγωγοί                     ►DAS23F

© 2016 - 2024 Σχολική Πρόδοος All Rights Reserved